İşveren Markası Ne Değildir

Yürüt­tü­ğü­müz pro­je­lerde kar­şı­mıza çıkan, iyi niyetle yapıl­ma­sına rağ­men sonuç­ları hataya dönü­şen çalış­ma­lar genelde üç alanda toplanıyor: İşve­ren Marka Yöne­timi, işe alım pazar­la­ması değil­dir. Şir­ket­le­rin çoğu işve­ren marka yöne­ti­mini işe alım pazar­la­ması ola­rak gör­mekte. Oysa, aday­lara yöne­lik kamp­lar, etkin­lik­ler ya da ile­ti­şi­min eğlen­celi hale geti­ril­mesi, yal­nızca ile­ti­şime yeni kanal­lar açmakla ilgi­li­dir. Bu tip etkin­lik­ler, arka­sında bir … Read more

İnsan Kaynakları Yönetimine modern yaklaşım

İşveren Markası fikrinin ortaya çıkmasından bu yana 25 yıldan fazla geçti. Bunca zaman sonra hala “işe alım pazarlaması” ya da “şirket içi eğlenceler” gibi algılanıyor. Burada çuvaldızı kendimize batırmadan önce -zira doğrusunu anlatmak için daha fazla mücadele edebiliriz- iğneyi, kolaya kaçıp bu işi sadece sosyal medya iletişimiyle yapılabileceğini düşünen şirket yöneticileri ve “sözde” danışmanlara göstereyim. … Read more

İşveren Markası Yönetiminde Temel Ölçütler

Uygulama aşamasına geçtikten 9-12 ay sonra hedeflenen sonuçlara ne kadar ulaşıldığı, nelerin değiştiği ölçülmelidir. Tepe yönetim her dönemde finansal sonuçları kontrol ettiği gibi işveren markası yönetimi sonuçlarını da incelemelidir. Örnek ölçütler aşağıdaki gibidir ama siz kendi şirketinize uygun araçlar ve ölçütler geliştirebilirsiniz. İşveren itibarı – Yeni mezunlar + profesyoneller + lokal toplum (İşveren olarak bilinirliğinizi … Read more

Siz olsanız ne yapardınız?

Burçin, Türkiye’de on yıldır faaliyet gösteren Türk ortaklı İtalyan Salutto ilaç şirketinde insan kaynakları departmanı direktörü olarak dört hafta önce çalışmaya başlamıştı. Kendinden önceki direktör 3 yıl boyunca, üç kişiden oluşan bir ekiple çalışmış birçok hatalı uygulama yapmıştı. Şirket çalışanları insan kaynakları departmanına güvenmiyordu. “İK yöneticisine yakın değilsen atanamazsın.” söylentisi ayyuktaydı. Çalışan devir oranı kabul … Read more